خانه/آموزش و دانلود/مقالات عرشه فولادی/ ضوابط جوشکاری گلمیخ

ضوابط جوشکاری گلمیخ در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

ضوابط عمومی:
هندسه گل میخ ها باید برای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص این کار مناسب باشد. نوع و اندازه گل میخ باید در نقشه مشخصات فنی خصوصی و یا سایر مدارک طراحی تعریف شود.
هر گل میخ باید دارای یک حلقه محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد.

ضوابط مکانیکی:
گل میخ ها باید از جنس میله های سرد کشیده شده باشد. سطح قطعه ای که گل میخ ها به آن جوش می شوند باید عاری از هرگونه فلس، زنگ، رطوبت و یا هر گونه مواد مضری که مانع از انجام یک جوش مطمئن و خوب می شوند، باشد. این سطوح ممکن است با برس سیمی سنگ زدن تمیز شوند.
حفاظ قوسی یا حلقه سرامیک حافظ جوشکاری باید به طور کامل خشک باشد. اگر به دلایلی مثل رطوبت موجود در هوا یا اثر باران مرطوب شده باشد باید قبل از استفاده به مدت 2 ساعت در دمای 120 درجه قرار گیرد تا به طور کامل خشک باشد.
فواصل طولی و عرضی برشگیرهای گل میخ از یکدیگر و همچنین فاصله آنها از لبه بال تیر یا شاه تیر نسبت به آنچه که در نقشه ها نشان داده شده می تواند حداکثر 25 میلیمتر مغایرت داشته باشد. حداقل فاصله لبه پایه گلمیخ از لبه بال تیر مساوی قطر گل میخ بعلاوه 3 میلیمتر است. این فاصله نباید کمتر از 38 میلیمتر باشد.
در مورد گل میخ هایی که در داخل بتن مدفون می شوند حلقه سرامیکی باید شکسته و برداشته شود. در مورد سایر گل میخ ها شکستن حلقه سرامیکی اجباری نیست لیکن بهتر است انجام شود.

تکنیک جوشکاری گل میخ:
گل میخ ها با استفاده از تجهیزات خودکار جوشکاری گل میخ که به یک منبع انرژی جریان یکسو با قطبیت مثبت متصل است جوش داده می شوند. (دستگاه جوش استادولدینگ Studwelding)
در حین جوشکاری تفنگی مربوطه باید تا زمان سفت شدن فلزات مذاب در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود.
در حالتی که دمای فلز پایه کمتر از 18- می باشد یا سطح جوشکاری مرطوب است باید از انجام جوشکاری پرهیز کرد.

ضوابط ارزیابی گل میخ ها:

گل میخ های مورد استفاده در ورق های ذوزنقه ای آزمایش باید با مصالحی باشد که بیانگر شرایط اجرایی باشند.

    • آزمایش خمش
    • آزمایش پیچش
    • آزمایش کشش

 

کنترل در حین ساخت:
علاوه بر بازرسی عینی آزمایش باید شامل خم کردن گل میخ به اندازه تقریبی 30 درجه پس از سرد شدن باشد. آزمایش خم را می توان به کمک یک اهرم و یا ضربات چکش انجام داد. در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد انجام آزمایش خمش باید با بارگذاری آهسته صورت گیرد تا گل میخ در اثر ترد شکنی از بین نرود.
هنگامی که یک گل میخ غیر قابل پذیرش از سطح عضو تحت تنش کششی برداشته می شود سطحی که گل میخ مورد نظر از آن قسمت حذف شده باید سنگ زده شده و صاف و همسطح گردد.

دانلود مقاله ضوابط جوشکاری گل میخ در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان