واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت ره آوران صنعت برق به عنوان اساسی ترین بخش این واحد صنعتی، نقش مهم و حیاتی در فرایند تولید محصولات را بر عهده دارد.
این واحد در سازمان رصب با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود، به منظور برنامه ریزی برای تثبیت نقاط قوت و تبدیل نقاط قابل بهبود به قوت تشکیل شده است.

این واحد وظایفی مانند تبیین اهداف و مأموریت ها و ارائه برنامه ریزی استراتژیک (زمانی، مکانی، مالی و نیروی انسانی) برای رسیدن به اهداف، طراحی و بهینه سازی فرآیندهای تحقیقاتی اجرایی، تدوین برنامه های کوتاه، میان مدت و بلند مدت، توسعه خدمات و انجام امور توسعه ای، هماهنگی طرح ها و نیز برنامه ریزی اطلاع رسانی، تبلیغات و معرفی خدمات را بر عهده دارد.

واحد R&D این شرکت با بهره گیری از بهترین مهندسان و طراحان ایرانی آماده طراحی و تولید محصولاتی صنعتی و مطابق با نیاز مشتریان در تمام زمینه ها می باشد.

فرم درخواست طراحی محصول