خانه/آموزش و دانلود/مقالات عرشه فولادی/ مقایسه سقف های کامپوزیت عرشه فولادی و کامپوزیت معمولی

مقایسه سقف های کامپوزیت عرشه فولادی و کامپوزیت معمولی

در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی قالب بندی که یکی از مشکلات اجرایی ساختمان در سقف های کامپوزیت معمولی می باشد، حذف گردیده و اجرای سقف را با سرعت بالا عملی می سازد.

 1. افزایش 10 برابری سرعت اجرا در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی به لحاظ سادگی اجرا و حذف مراحل قالب بندی.
 2. بازگشت سریع سرمایه به لحاظ کاهش زمان اجرا و افزایش سرعت اجرا در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی.
 3. امکان اجرای سقف و بتن ریزی در کلیه طبقات ساختمان به طور هم زمان در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی.
 4. کاهش تعداد تیرهای فرعی در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی.
 5. کاهش هزینه نصب تیرهای فرعی به دلیل کاهش تعداد تیرهای فرعی در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی.
 6. در سقف های کامپوزیت معمولی فاصله بین تیرهای فرعی حدود 90 سانتی متر می باشد که این فاصله در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی تا 3 متر بدون استفاده از قالب بندی قابل افزایش می باشد، که باعث کاهش تعداد تیرهای فرعی در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی می شود.
 7. ضخامت بتن در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی به دلیل فرم عرشه به مراتب کمتر از ضخامت بتن در سقف های کامپوزیت معمولی می باشد و به طور متوسط 2 سانتی متر کمتر می باشد.
 8. کاهش وزن سقف در حدود 50 کیلوگرم بر متر مربع در سقف های کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی.
 9. کاهش آرماتور مورد نیاز در سقفهای کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به سقف های کامپوزیت معمولی.
 10. با کم شدن وزن سقف به دلیل کاهش تعداد تیرهای فرعی و ضخامت بتن وزن کل سازه کاهش یافته که باعث اقتصادی تر شدن طراحی و محاسبات مربوطه می شود.
 11. با کم شدن وزن سازه در ساختمان های ساخته شده با سقف کامپوزیت عرشه فولادی نسبت به ساختمان های کامپوزیت معمولی، این ساختمان ها نیروی کمتری از زلزله را به خود گرفته و باعث کاهش صدمات وارده بر ساختمان در زلزله می شود.

دانلود مقاله مقایسه سقف های کامپوزیت عرشه فولادی و کامپوزیت معمولی