خانه/آموزش و دانلود/مقالات عرشه فولادی/ گلمیخ های برشگیر ساختمانی

گلمیخ های برشگیر ساختمانی

گل میخ های برشگیر در یک سازه کامپوزیت نقش بسیار مهم و غیر قابل اغماضی را بر عهده دارند “تحمل تنش برشی و انتقال آن”
در واقع گل میخ برشگیر مهمترین قطعه در یک سازه کامپوزیت است. استفاده از گل میخ برشگیر غیر استاندارد با توجه به نقش بسیار مهمی که در سقف های عرشه فولادی بر عهده دارد از نظر فنی فاجعه و از نظر اخلاقی بسیار نکوهیده می باشد.

این نوشتار سعی دارد ضمن یادآوری استاندارد های تولید و جوشکاری گل میخ های برشگیر با اقتباس از استانداردهای مربوطه و با تکیه بر الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه جوشکاری ساختمان ایران گامی در جهت اشاعه فرهنگ استفاده از قطعات استاندارد در صنعت ساختمان بردارد، امید است با همت دست اندرکاران صنعت ساختمان در جهت آگاهی دادن به ناظران، کارفرمایان و مجریان درخصوص استفاده از مصالح استاندارد حافظ جان و مال مردم و حیثیت فنی جامعه مهندسی باشیم.

گل میخ های برشگیر ساختمانی که در سازه های کامپوزیت به طور عام و سقف های کامپوزیت عرشه فولادی به طور خاص استفاده می شود براساس استاندارد A.W.S- D1.1 که توسط American Welding Society تدوین شده است و همچنین ISO-13918 بایستی جوشکاری و تولید شود.

استاندارد تولید درخصوص روش تولید این محصولات جزئیات قابل تأملی را مطرح می کند که مهمترین موارد آن عبارتند از:
1. استفاده اجباری از مواد اولیه استاندارد: متریال مورد استفاده جهت تولید گل میخ های برشگیر بایستی ترکیب شیمیایی خاصی داشته باشد که این مواد را در دسته فولادهای آلیاژی خاص قرار می دهد. بنابراین “استفاده از میلگردهای ذوبی جهت تولید گل میخ به هیچ عنوان مورد تأیید نمی باشد و چنین محصولاتی در صورت تولید فاقد ارزش فنی است، ضمن اینکه خواص مکانیکی و مقاومت لازم را ندارند.”

2. تولید گل میخ استاندارد فقط با روش فورج سرد:
روش تولید گل میخ های برشگیر براساس استاندارد “فورج سرد” عنوان شده است و دلیل فنی آن بهبود خواص مکانیکی قطعات تولیدی است. بنابراین “تولید با روش ریخته گری به هیچ عنوان مورد تأیید نمی باشد و چنین محصولاتی در صورت تولید فاقد ارزش فنی است، ضمن اینکه خواص مکانیکی و مقاومت لازم را نداشته و جوش پذیری مناسب نیز ندارند.”

3. رعایت کیفیت ابعادی و مشخصات ظاهری:
ابعاد تک تک قطعات تولیدی بایستی کاملاً مطابق آیین نامه ها کنترل شود، وجود هر گونه ترک، مویه، لهیدگی، تخلخل و عدم سازگاری ابعادی با نمونه استاندارد نشانه کیفیت پایین قطعه تولیدی بوده و از نظر فنی غیرقابل استفاده شناخته می شود، بنابراین “گل میخ های برشگیر که با روش های ریخته گری، فورج گرم و یا با استفاده از میلگردهای ذوبی تولید می شوند به دلیل اینکه ساختار متخلخل و غیر همگن دارند و در فرآیند تولید با کیفیت یکنواخت تولید نمی شوند به هیچ عنوان موردتأیید نمی باشند.”

4. به معایب فنی گل میخ های حاصل از ریخته گری و فورج گرم توجه کنید:
یکسان نبودن استحکام مکانیکی در نواحی مختلف قطعه، وسوسه دار بودن که سبب ایجاد ترک و در نهایت منجر به شکست می شود. “وجود تنش های پسماند در قطعات تولیدی به روش ریخته گری و فورج گرم”

برای انتخاب گل میخ مناسب می توانید با کارشناسان گروه صنعتی ره آوران صنعت برق تماس بگیرید.

دانلود مقاله گل میخ های برش گیر ساختمانی/بایدها و نبایدها